Przejdź do treści


W nowosądeckim oddziale ZUS uruchomiono Centrum Obsługi Telefonicznej

W nowosądeckim oddziale ZUS uruchomiono Centrum Obsługi Telefonicznej. Za pomocą telefonu lub internetu można z terenu całego kraju zadać pytanie na interesujący nas temat. Wśród przecinających symboliczną wstęgę był zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.

Otwarcie COT zaszczyciło swoją obecnością liczne grono oficjeli: sądeccy parlamentarzyści, wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki i finansów Wiesław Janczyk, prezes zarządu ZUS Gertruda Uścińska, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i oczywiście pracownicy sądeckiej placówki ZUS z dyrektorem Krzysztofem Saczką na czele. Obiekt poświęcił proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa o. Stanisław Jopek.

Zastępca prezydenta Wojciech Piech wyraził zadowolenie z finalizacji projektu, gratulując dyrektorowi nowosądeckiego oddziału ZUS Krzysztofowi Saczce sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Podkreślił, że nabór na stanowiska w COT wywołał ogromne zainteresowanie potencjalnych pracowników (o zatrudnienie starało się kilkaset osób) i pozwolił wybrać najlepszych z najlepszych.

– Bardzo się cieszymy że to centrum obsługi telefonicznej znalazło swoje miejsce w Nowym Sączu – powiedział Wojciech Piech. – Zapewne ten projekt nie byłby zrealizowany, gdyby wokół niego nie stworzono bardzo dobrej atmosfery i tu ogromne zasługi mają państwo parlamentarzyści, za co bardzo dziękuję. Siedemdziesiąt sześć miejsc pracy, w tym pięćdziesiąt kilka zupełnie nowych – to jest potężny zastrzyk nowych miejsc na naszym rynku pracy – podkreślił zastępca prezydenta.

Wojciech Piech zauważył także, ze powstanie takiej placówki w naszym mieście jest dowodem na nowe spojrzenie na rolę mniejszych ośrodków miejskich. – To jest widomy dowód reorientacji polityki państwa, gdzie państwo dostrzegło mniejsze ośrodki – powiedział zastępca prezydenta. – Państwo dostrzegło taki ośrodek jak Nowy Sącz, który kiedyś był miastem wojewódzkim. Ta grupa miast poniosła pewien koszt z tytułu wcześniej przeprowadzonej reformy ustrojowej. Bardzo się cieszę, że strategia zrównoważonego rozwoju  znajduje swój wyraz właśnie w taki sposób – podkreślił Wojciech Piech.

Telefon lub internet

Zadaniem COT jest obsługa klientów z wykorzystaniem (poza telefonami) komunikatora Skype, można także zadać pytanie z wykorzystaniem e-maila pisząc na adres cot@zus.pl, klient może także porozmawiać z konsultantem na czacie na interaktywnej stronie www.zus.pl. W nowosądeckim COT działać będą cztery referaty zróżnicowane pod względem zakresu udzielanych informacji. Łącznie utworzono 76 stanowisk pracy; część praconików-konsultantów przeniesiono z innych komórek oddziału, 54 osoby przyjęto z zewnątrz w drodze naboru.

– Otwarcie Centrum jest symbolicznym zakończeniem naszych starań o uruchomienie w Nowym Sączu komórki obsługującej klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z terenu całego kraju – powiedział dyrektor nowosądeckiego oddziału ZUS Krzysztof Saczka. – Nasze zabiegi spotykały się zawsze ze zrozumieniem i pomocą zarządu i kierownictwa Zakładu, za co serdecznie dziękuję. Odczuwaliśmy również poparcie ze strony parlamentarzystów i władz regionu, którym też serdecznie chciałbym podziękować – dodał dyrektor.

Rozbudowa sieci centrów obsługi telefonicznej ZUS ma związek ze spodziewanym napływem pytań i wątpliwości na temat wieku emerytalnego (zmiany w systemie emerytalnym będą obowiązywać już od 1 października tego roku), a także nowych propozycji ZUS, takich jak e-Składka, czyli jeden indywidualny rachunek bankowy dla płatnika składek.  Goście podkreślali, że ZUS radzi sobie ze zwiększonym zadaniami bardzo sprawnie. Ważne jest także, że Zakład notuje zwiększony napływ składek, co pozwoli udźwignąć wydatki emerytalne.