Przejdź do treści

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy

Budzik, zegar, sen

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z letniego na zimowy. Zegary cofniemy z godz. 3:00 na godz. 2:00 dzięki czemu będziemy spali o godzinę dłużej. Zmiana czasu odbywa się w całej Unii Europejskiej. Mówi o tym dyrektywa UE ze stycznia 2001 r. Do czasu czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca przyszłego roku.

W Unii Europejskiej dyskusja o zmianie czasu toczy się od dwóch lat. Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską wśród Europejczyków w 2018 roku wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii). Zwolennikami rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu okazali się też Polacy. Z badania CBOS przeprowadzonego w marcu 2019 roku wynikało, że przeciwko temu dotychczas stosowanemu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 proc.), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 proc. Przeważająca większość dorosłych Polaków, przy przejściu na jeden czas, preferowała czas letni środkowoeuropejski zwany czasem letnim. Za tym wyborem opowiada się ponad 74 proc. respondentów.