Uwaga! Zawyją syreny alarmowe!

Opublikowano 5 czerwca 2017 przez
Uwaga! Zawyją syreny alarmowe!

Od 6 do 8 czerwca 2017 r. na terenie Sądecczyzny zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie RENEGADE/SAREX-17/I, w ramach którego odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
Program treningów i ćwiczeń ogólnokrajowych ma w szczególności na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania, a także sprawdzenia przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Celem treningu będzie sprawdzenie współdziałania instytucji wojskowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku ataków z powietrza.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu informuje, że podczas treningu na terenie Powiatu Nowosądeckiego użyte zostaną akustyczne sygnały generowane przez syreny alarmowe. Opis sygnałów alarmowych można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem: http://bip.powiat.nowy-sacz.pl/pczk

Maria Olszowska