Przejdź do treści

Uwaga! Wysokie stężenie ozonu w powietrzu

clouds - fot. pixabay.com

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wydał ostrzeżenie I stopnie w związku z przekroczeniem poziomu stężenia ozonu w powietrzu.

Osoby wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego powinny unikać przebywania na zewnątrz oraz podjąć następujące środki ostrożności.

Zalecanie działania ochronne:

  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie:www.powietrze.malopolska.pl/prognozy