Przejdź do treści


Unijne pieniądze zmieniają Sądecczyznę

fot. Nowy Sącz Info

Nowy zakład przyrodoleczniczy w Krynicy-Zdroju, wykorzystujący do kąpieli leczniczych wodę mineralną, termomodernizacja kilkunastu obiektów w gminie Chełmiec, renowacja ruin zamku w Rytrze oraz organizacja XIX Międzynarodowego Festiwalu i XVII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. Co je łączy? Wszystkie te zadania otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Umowy gwarantujące przyznanie dotacji przedstawicielom samorządów oraz dyrektorom placówek przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys. W sumie na realizację tych zadań z RPO WM 2014-2020 przeznaczono ponad 8,9 mln zł.

– Umowy, które dziś przekazujemy pokazują, jak wiele dobrych pomysłów mieszkańców Małopolski udaje się realizować dzięki wsparciu środków unijnych. Tym razem nasz regionalny program operacyjny pozwoli tu, na Sądecczyźnie przeprowadzić generalne remonty w kilkunastu obiektach użyteczności publicznej. Za kilkanaście miesięcy nie tylko tutejsi mieszkańcy, ale też kuracjusze licznie odwiedzający Krynicę-Zdrój zyskają nowy obiekt leczniczy czy nowe miejsce do odwiedzenia – pięknie odrestaurowane ruiny zamku w Rytrze – przekonuje wicemarszałek Stanisław Sorys.

Gmina Chełmiec walczy ze smogiem

Aż 11 obiektów użyteczności publicznej w gminie Chełmiec przejdzie gruntowną termomodernizację. Do końca 2018 roku zostaną wyremontowane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu, szkoły podstawowe w Januszowej, Klęczanach, Niskowej i Rdziostowie oraz zespoły szkół w Chomranicach, Paszynie, Świniarsku, Wielogłowach i Marcinkowicach a także tamtejsze przedszkole. W każdym z nich największym problemem jest niewystarczająca izolacja ścian i sufitów, nieszczelne okna i drzwi oraz nieefektywne ogrzewanie. Przyznane dofinansowanie pozwoli przeprowadzić gruntowny remont: ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację ogrzewania i zastosowanie OZE. Wszystkie te prace pozwolą z jednej strony znacząco obniżyć koszty ogrzewania tych budynków, a z drugiej poprawić komfort osób, które z nich korzystają. Koszt wszystkich prac jest szacowany na 5,3 mln zł.

Umowę gwarantującą przyznanie 1,75 mln zł dofinansowania podpisali wicemarszałek Stanisław Sorys i wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.

Z myślą o kuracjuszach

Właściwości lecznicze krynickiego mikroklimatu są powszechnie znane. Nic dziwnego, że to małopolskie miasto jest jednym z najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w naszym kraju. To właśnie z myślą o nich tamtejszy ośrodek sanatoryjno–wypoczynkowego „Lwigród” wybuduje nowoczesny zakład przyrodoleczniczy wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną. Inwestycja, w tym działającym od 1934 roku sanatorium, pozwoli nie tylko przyjmować więcej kuracjuszy, ale przede wszystkim leczyć ich na najwyższym poziomie. Baza zabiegowa „Lwigrodu” stanie się jedną z najnowocześniejszych w Krynicy, a basen rehabilitacyjny wypełniony szczawą będzie jedynym takim obiektem w regionie. Pozwoli to na przeprowadzanie zabiegów łączących kinezyterapię (terapię ruchem) ze zdrowotnym wpływem miejscowej wody mineralnej. Dodatkowo na dachu nowego zakładu powstanie taras z urządzeniami do helioterapii.

Całkowity koszt budowy szacuje się na 8,17 mln zł, a na realizację tej inwestycji ośrodek otrzyma 5,28 mln zł z regionalnego programu operacyjnego. Umowę na dofinansowanie wspólnie z wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem podpisała Maria Golba, dyrektor ośrodka „Lwigród”.

Konserwacja zabytkowych ruin zamkowych

Odwiedziny ruin ryterskiego zamku to doskonały sposób na chwilę przerwy w podróży z Nowego Sącza do Piwnicznej i dalej na Słowację. Ruiny wzniesionego w średniowieczu zamku znajdują się nieopodal Rytra, na wzniesieniach górujących nad lewym brzegiem Popradu. Od lat trwają prace nad ratowaniem zabytku i udostępnieniem go zwiedzającym. Otrzymane z RPO WM 2014-2020 środki pozwolą przeprowadzić gruntowną konserwację ruin i ich otoczenia, m.in. nadbudowę korony muru, wykonanie posadzek kamiennych, podniesienie korony wieży i zamontowanie schodów, rekonstrukcję nawierzchni dziedzińca, fosy i mostu zwodzonego oraz drogi dojazdowej i stoku wzdłuż murów. Wszystkie prace mają potrwać do końca 2018 roku.

Całkowity koszt prac wyniesie 2,05 mln zł, z czego 1,54 mln zł to dofinansowanie z RPO WM 2014-2020. Umowę gwarantującą przyznanie tych środków podpisali: wicemarszałek Stanisław Sorys i wójt gminy Rytro Władysław Wnętrzak.

Wyjątkowy sądecki festiwal

Tradycje Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej oraz Konkursu im. Ady Sari sięgają 1985 roku. W tym organizowanym co dwa lata konkursie biorą udział młodzi śpiewacy, traktując obecność w Nowym Sączu jako znaczący krok do występów na największych międzynarodowych festiwalach muzycznych. Ale organizatorzy dbają też o to, aby propagować wartościową sztukę wokalną i zainteresować nią mieszkańców regionu. Jednak o atrakcyjności tego wydarzenia decydują też dodatkowe atrakcje i wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i scenicznych. W ostatniej edycji festiwalu zapewniono transmisję online oraz transmisję plenerową jednego z koncertów dla publiczności zgromadzonej na dziedzińcu MCK Sokół. Między innymi na te rozwiązania zostanie przeznaczone 350 tys. zł, jakie organizator festiwalu, MCK Sokół otrzymało z RPO WM 2014-2020. Całe zadanie oszacowano na 1,35 mln zł. Umowę na dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 organizacji XIX Międzynarodowego Festiwalu i XVII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał dyrektorowi MCK Sokół Antoniemu Malczakowi.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego