Uchwała sejmiku określi co, gdzie i jak można budować

Opublikowano 21 stycznia 2017 przez
Uchwała sejmiku określi co, gdzie i jak można budować

W Krynicy Zdroju odbyło się wyjazdowe posiedzenie dwóch komisji sejmiku samorządowego Małopolski: Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Strategii Karpackiej. Tematem spotkania był tzw. audyt krajobrazowy, celem którego jest określenie zasad mówiących gdzie, co i jak można będzie budować, aby ochronić najcenniejsze walory krajobrazu. Samorządy wojewódzkie zostały do tego zobowiązane uchwałą nazywaną popularnie “ustawą krajobrazową”.
Audyt krajobrazowy będzie miał w znacznej części moc wiążącą dla samorządów przy ustalaniu planów zagospodarowania przestrzennego. I tu jest haczyk: gminy chcą się rozwijać a ochrona krajobrazu może stanąć im na przeszkodzie. Protesty władz gminnych już są. Konieczny jest więc rozsądny kompromis, co podkreślali członkowie komisji.
Czytaj cały tekst: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/15886