Przejdź do treści


Trzy placówki ze Starego Sącza otrzymały tytuł LIDERA PROJEKTU „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W środę (27 lutego 2019 roku) dyrektorzy i koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, jak również przedstawiciele samorządów uczniowskich trzech starosądeckich szkół gościli w sądeckiej komendzie Policji. Okazją do spotkania było nadanie tym placówkom tytułu LIDERA PROJEKTU “Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Certyfikat w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty wręczył insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wyróżnione zostały następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pod dyrekcją Wioletty Nowak, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu zarządzany przez Grzegorza Skalskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, którego dyrektorem jest Krzysztof Szewczyk.


W spotkaniu uczestniczył również I Zastępca Komendanta – mł. insp. Jerzy Polczyk, Naczelnik Wydziału Prewencji – kom. Waldemar Górowski oraz Koordynatorka Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu – asp. szt. Barbara Leśniak.

Starosądeckie placówki przystąpiły do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2010 roku. Następnie po pozytywnym zaopiniowaniu podczas audytu certyfikacyjnego otrzymały certyfikat “Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a w 2013 roku uzyskały prolongatę certyfikatu na kolejne pięć lat. Decyzją Zespołu Certyfikacyjnego składającego się z przedstawicieli Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, starosądeckie szkoły w grudniu 2018 roku otrzymały bezterminowy tytuł LIDERA Szkoły Promującej Bezpieczeństwo, który został im uroczyście nadany podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Korzystając z okazji, uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół, które otrzymały certyfikaty serdecznie podziękowali Komendantowi insp. Jarosławowi Tokarczykowi oraz asp. szt. Barbarze Leśniak za wieloletnią współpracę.

***
Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Policji holenderskiej. Jest to projekt koordynowany przez Policję i inicjujący współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA – POLICJA – PARTNERZY ZEWNĘTRZNI, a placówki przystępują do Projektu na zasadzie dobrowolności.
Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od 2005 roku.

/źródło: KMP Nowy Sącz