Przejdź do treści


Trwa budżetowa sesja Rady Miasta Nowego Sącza

Nowosądecki Ratusz – fot. Maciej Berowski

Trwa sesja Rady Miasta Nowego Sącza, na której radni debatują nad projektem przyszłorocznego budżetu przygotowanego przez prezydenta Ludomira Handzla.

Przeczytaj także: Zobacz jakie inwestycje w 2021 roku planuje prezydent Nowego Sącza?

Propozycje zmian do projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok, złożyła Radna Teresa Cabała z Klubu Radnych PiS – “Wybieram Nowy Sącz”.
Według informacji opublikowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza zmiany proponowane przez radną to między innymi zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w rozdziale „promocja jednostek samorządu terytorialnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć jak kształtował się budżet w zakresie promocji na przestrzeni ostatnich lat:

  • ROK 2018 – 872 838 zł,
  • ROK 2019 – 600 000 zł,
  • ROK 2020 – 513 025 zł,
  • ROK 2021 – 300 000 zł.

Z tych środków Miasto pokrywa koszty organizacji i współorganizacji cyklicznych imprez promocyjnych oraz kulturalnych, były to między innymi: Nowosądecki Jarmark Bożonarodzeniowy, współorganizacja Forum Młodych Liderów, Sądeckie Juwenalia, Sądeckie Targi Szkół Średnich oraz wiele innych wydarzeń, działań i akcji świątecznych, religijnych i patriotycznych (np. rocznica Powstania Warszawskiego, rocznica lokacji Nowego Sącza, Święto Niepodległości).

Zlikwidowanie puli pieniędzy na wydatki promocyjne byłoby działaniem niespotykanym w cywilizowanym świecie. Poniżej przedstawione są Miasta o podobnej wielkości jak Nowy Sącz wraz z kwotą wydatków w dziale 750, rozdział 75075 zapewnionych w Uchwałach budżetowych na 2020 rok.

  • Kalisz 2020 r. 1 609 790,00,
  • Słupsk 2020 r. 401 500,00,
  • Jaworzno 2020 r. 875 470,00.

Jak podkreślają władze Miasta – Brak środków na promocję spowoduje również kolejne zwolnienia pracownicze i konieczność wypłaty odpraw i ekwiwalentów, których łączna kwota może być wyższa od środków zaplanowanych na promocję.

Zagrożona Karta Nowosądeczanina
Wśród zmian do przyszłorocznego budżetu zaproponowanych przez radną Teresę Cabałę znalazło się także zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.100.000 zł w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy”. Kwota ta stanowi cześć pokrycia utraty wpływów za darmową komunikację. Zmniejszenie tych wydatków spowoduje zamknięcie programu Karty Nowosądeczanina, albo podwyżkę cen biletów dla pozostałych odbiorców. – Podkreślają władze Miasta.

/źródło: UM NS