To oni pomagają bezinteresownie

Opublikowano 6 października 2017 przez
To oni pomagają bezinteresownie

Podczas XI Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Marian Ryba wręczyli nagrody finansowe w konkursie na Wolontariusza Roku 2016 i dla Najlepszej Inicjatywy Roku 2016.

– Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tak wiele osób, które bezinteresownie pomagają potrzebującym – powiedział starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Pomimo swoich obowiązków i pracy zawodowej znajdujecie czas i siłę, aby wspierać innych. Bierzecie udział w wielu przedsięwzięciach, pomagacie najmłodszym, seniorom i osobom niepełnosprawnym. Wasze inicjatywy często wychodzą poza małą ojczyznę i mobilizują do pracy mieszkańców naszego kraju. Dzisiaj dziękuję za Wasze zaangażowanie i liczę na dalsze wsparcie.

Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymało Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica Zdrój za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł Wolontariusza Roku 2016 uzyskała Maria Tokarczyk działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

Tytuł Młodego Wolontariusza Roku 2016 został przyznany Dominice Ostrówce – absolwentce Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz Gabrieli Porębskiej – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

Starosta przyznał też specjalną nagrodę dla Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu za wieloletnią działalność na rzecz zdrowia i życia kobiet.

Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego otrzymało Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” za aktywne działania podejmowane na rzecz rozwoju wspólnoty społeczności lokalnej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Starosta wręczył także dyplomy i pogratulował osobom i organizacjom nominowanych w poszczególnych kategoriach.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta Antoni Koszyk i członek Zarządu Marian Ryba, radni z Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN (Marta Adamczyk, Andrzej Gancarz, Wojciech Nalepa i Stanisław Sułkowski), nad całością czuwała Lucyna Dybiec – dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu, w którym odbywało się spotkanie, a prowadził go Andrzej Zarych – dyrektor Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

/źródło: Starostwo Powiatowe – (olsz)/