Przejdź do treści


Wólki

Komunikat dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby w sprawie obwodnicy

    dr Marcin Poreba dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i KulturyMarcina Poręby - foto. UMNS

    Sądeczanie nie od dziś wskazują, iż najistotniejszym problemem Nowego Sącza są zakorkowane ulice, zwłaszcza ul. Węgierska. Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest budowa ulic odciążających główne arterie komunikacyjne. Konieczna jest budowa dodatkowego mostu na rzece Dunajec oraz połączenie ul. Węgierskiej z obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec. Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana, przebieg obwodnicy prowadzony jest po terenach niezabudowanych, z dala od zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych oraz uwzględnia projektowaną przez gminę Chełmiec drogę wzdłuż wałów Dunajca. Tym samym nie wprowadza ruchu w osiedle Wólki.Czytaj dalej »Komunikat dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcina Poręby w sprawie obwodnicy