Sprawy administracyjne załatw przez Internet lub telefon!

Na stronie internatowej Urzędu Miasta Nowego Sącza pojawił się apel o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie oraz podległych mu jednostkach, w związku z możliwością rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Urzędnicy zachęcają mieszkańców do załatwiania spraw administracyjnych przez Internet lub telefonicznie. Czytaj więcej →

Nowy Sącz. Wyniki audytu w spółce NOVA – Spółka domaga się pilnego programu naprawczego

W czwartek w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego Ratusza odbył się briefing prasowy, w trakcie którego przedstawiono wyniki oraz rekomendacje z audytu wewnętrznego, przeprowadzonego w spółce miejskiej NOVA Sp. z o.o. Audyt prowadzony był od 8 kwietnia do 24 maja bieżącego roku a jego wynik zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - profesor Roman Batko oraz dr. inż. Janusz Sasak. Czytaj więcej →

Nowy Sącz. Szokujące wyniki audytu w spółce SIM

Podczas wczorajszej konferencji prasowej w sądeckim Ratuszu zaprezentowano wyniki audytu przeprowadzonego w spółce Sądecka Infrastruktura Miejska. Z zaprezentowanych wyników audytu wyłania się szokujący obraz ukazujący szereg nieprawidłowości w zakresie zarządzania spółką, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowaniem majątkiem spółki, zarządzaniem finansami i innymi kwestiami. Czytaj więcej →

Nowe władze w Spółce NOVA

Rada Nadzorcza miejskiej Spółki NOVA powołała 19 lutego nowego prezesa - został nim Krzysztof Krawczyk. Rada Nadzorcza powołała również wiceprezesa Spółki NOVA – funkcję tę będzie pełnił Dawid Bednarski. Czytaj więcej →

Za nami pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj w Ratuszu odbył się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty, w których uczestniczyli między innymi Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, wiceprezydent Magdalena Majka, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Nowego Sącza Grzegorz Ledziński oraz zaproszeni dyrektorzy nowosądeckich jednostek oświatowych a także nauczyciele i rodzice. Czytaj więcej →

Nowy Sącz: Kolejne zwolnienia dyrektorów wydziałów w Urzędzie Miasta

W piątek prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel dokonał pierwszych zmian kadrowych w Urzędzie Miasta. Wypowiedzenia z pracy otrzymali między innymi dyrektorzy wydziałów: Gospodarki Komunalnej, Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji, Wydziału Zdrowia oraz dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy i komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Wyznaczono już osoby pełniące obowiązki dyrektorów w poszczególnych wydziałach a na stronie Urzędu Miasta pojawiły się informacje o naborze na kierownicze stanowiska urzędnicze. Czytaj więcej →