Skażona woda w Szkole Podstawową w Stańkowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że 27 lipca 2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z sieci ujęcia indywidualnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Stańkowej. Wynik badania wody wykazał obecność bakterii grupy coli i enterokoków kałowych. Czytaj więcej →