Nowy Sącz: Pięć nowych urządzeń do pomiaru stanu powietrza

Na terenie Nowego Sącza zainstalowano pięć dodatkowych urządzeń do pomiaru stanu powietrza. Urządzenia badać będą poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 w oraz tlenku azotu w powietrzu. Przypomnijmy, w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia z maja tego roku Nowy Sącz znalazł się na 14 miejscu w Europie i na 7 w Polsce pod względem zanieczyszczonego powietrza. Nowe urządzenia pomiarowe pozwolą na pełniejszą i bardziej wiarygodną ocenę stanu powietrza w Nowym Sączu. Czytaj więcej →

Dymiący problem: Nowy Sącz znalazł się wśród czołówki miast europejskich z największym zanieczyszczeniem powietrza

Według danych NIK z 2011 roku Nowy Sącz zajął 3 miejsce wśród wybranych miast europejskich, pod względem liczby dni z przekroczeniem stężeń dobowych MP 10 (MP 10 to pył zawierający substancje toksyczne i metale ciężkie). Już na pierwszy rzut oka w bezwietrzny dzień widać że powietrze unoszące się nad Nowym Sączem jest zanieczyszczone. Za taką sytuacje odpowiedzialne są tradycyjne piece węglowe, dlatego miasto uruchomiło program dopłat do wymiany pieców węglowych na ekologiczne. W ramach programu KAWKA można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca w kwocie do n Czytaj więcej →