Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Nowym Sączu i na terenie powiatu nowosądeckiego prezydent miasta Nowego Sącza wydał komunikat, w którym informuje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych działaniach zmierzających do unormowania sytuacji. Czytaj więcej →

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Powiatu Nowosądeckiego mogą wziąć udział w XIII Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Czytaj więcej →

Prawie 7,5 mln zł dla powiatowych szkół

W środę Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski otrzymał promesę na blisko 7,5 miliona złotych od wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki na realizację projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Czytaj więcej →

To oni są zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej

Dzisiaj kolejne osoby dołączyły do grona Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego honorowe odznaki wręczyli im: Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Marek Kwiatkowski – starosta nowosądecki. Czytaj więcej →

Raport o stanie Powiatu i jednogłośne absolutorium!

Podczas dzisiejszej sesji, przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali sprawozdania wicestarosty Antoniego Koszyka z pracy Zarządu w 2018 r. i zrealizowanych w tym czasie inwestycji. Wicestarosta przedstawił także Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego, po którym radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi. Podobnie było z absolutorium. Zarząd otrzymał je jednogłośnie. Czytaj więcej →

Nowy Sącz. Przekroczenie stanu ostrzegawczego na Łubince – Prezydent ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe

Komunikat Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego - W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na potoku Łubinka przepływającym przez teren Miasta Nowego Sącza, na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), ogłaszam w dniu 22 maja 2019 r. od godz. 10:00 na terenie Miasta Nowego Sącza - pogotowie przeciwpowodziowe. Czytaj więcej →

Gala Przedsiębiorczości Powiatu Nowosądeckiego

Podczas dzisiejszej Gali Przedsiębiorczości Powiatu Nowosądeckiego, która odbyła się w Hotelu Perła Południa w Rytrze, starosta nowosądecki Marek Pławiak wręczył Kryształowe Jabłko Sądeckie Krzysztofowi Mrozowi - szefowi firmy Park M „za wkład w rozwój gospodarczy Sądecczyzny, wspieranie przedsiębiorczości oraz promocję regionu w kraju i zagranicą”. Czytaj więcej →