Nowy Sącz: Przebudowa Dworca MPK i zakup niskoemisyjnego taboru

Miejska spółka MPK w Nowym Sączu planuje przebudowę dworca przy ul. Kolejowej oraz zakup nowego taboru autobusowego, spełniającego najwyższe normy emisji spalin. Inwestycja warta 61 736 353,00 zł. ma być finansowana z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 4.5.2. "Niskoemisyjny transport miejski". Projekt obejmujący przebudowę dworca i zakup nowego taboru nosi nazwę „Rozbudowa niskoemisyjnego systemu transportu publicznego aglomeracji sądeckiej”. Zadanie planowane jest na lata 2017-2019. Czytaj więcej →