Podsumowanie pracy sądeckich policjantów podczas odprawy rocznej

Wczoraj (tj. 31 stycznia) w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Roberta Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka, Starosty Nowosądeckiego – Marka Pławiaka oraz Przemysława Gawłowskiego – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, sądeccy policjanci podsumowali rok 2016. Czytaj więcej →