Przejdź do treści


Szybciej i sprawniej z Starego Sącza do Nowego Targu- rusza przebudowa DW 969

Zdjęcie ilustracyjne - źródło: www.malopolska.pl

Szybsza i sprawniejsza podróż z Starego Sącza do Nowego Targu, siedem przebudowanych mostów, oświetlone drogi, bezpieczne chodniki dla pieszych i zatoki autobusowe – to tylko niektóre z korzyści jakie odczują Małopolanie i turyści dzięki przebudowie drogi wojewódzkiej nr 969. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą prac. Koszt inwestycji, która w 85 proc. finansowana będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, to prawie 27,5 mln zł.

– Ponad 1,6 mld złotych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na inwestycje infrastrukturalne, m.in. 14 nowych obwodnic, 274 km rozbudowanych dróg i 84 km gruntownie zmodernizowanych. Tak w kilku zdaniach podsumować można konsekwentnie realizowany przez nas plan poprawy infrastruktury drogowej w Małopolsce – podkreśla marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Staramy się nie tylko usprawnić przejazd pomiędzy największymi miastami regionu, ale także skomunikować z nimi mniejsze miejscowości. Czyli docelowo chcemy ułatwić życie mieszkańcom okolicznych gmin, przyciągnąć do nich inwestorów, pomóc stworzyć nowe miejsca pracy i stymulować gospodarkę – dodaje odpowiedzialny w zarządzie województwa za kwestie transportu Leszek Zegzda.

Niewiele ponad 1,5 roku trwać będzie przebudowa 13 km odcinka drogi łączącej Nowy Targ ze Starym Sączem. Inwestycja znacznie poprawi szybkość i komfort przejazdu pomiędzy dwoma subregionami. Ulgę odczują przede wszystkim mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych przy DW 969 – ograniczony zostanie poziom hałasu i spalin emitowanych przez przejeżdżające tamtędy samochody.

Projekt zakłada przebudowę aż 15 skrzyżowań DW 969 z drogami bocznymi, 7 z nich zyska dodatkowy pas ruchu, pozostałe 8 zostanie zmodernizowanych. By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców droga zostanie oświetlona, przejścia dla pieszych będą miały tzw. azyl bezpieczeństwa, a przy skrzyżowaniach, dojściach do zatok autobusowych (których powstanie aż 24) i przy samych zatokach zostaną wybudowane chodniki.

Zmieni się również kształt i dopuszczalny limit obciążenia 7 mostów na potokach: Piekiełko, Limierzyska, Mizerzanka, Borki, Lichnia i Leszcz oraz na rzece Kamienica. Zaplanowano również wzmocnienie nasypów drogowych. Korzyści odczują także rowerzyści, inwestycja zakłada bowiem budowę 3 km ścieżki rowerowej w Zabrzeży, która stanowić będzie kontynuację szlaku VeloDunajec.

Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 27,5 mln zł. Projekt zostanie realizowany przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które wyniesie 85% całkowitych kosztów. 15% środków pochodzić będzie budżetu Województwa Małopolskiego.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum w składzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, IMB-Podbeskidzie, które zrealizuje zadanie do końca września 2018 r.

źródło: www.malopolska.pl