Przejdź do treści


Szwajcarzy rozmawiali z rolnikami

Szwajcarzy rozmawiali z rolnikami - Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj starosta nowosądecki Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk spotkali się z osobami, które ze strony polskiej i szwajcarskiej realizowały projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”. Program był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zakończył się w październiku 2015 r.
– Projekt szwajcarski był skierowany głównie do branży turystycznej – mówił starosta Marek Pławiak. – Powiat Nowosądecki wdrażał między innymi część edukacyjną – szkolenia i doposażenie szkół, ale był też rozbudowany moduł dla przedsiębiorców i rolników.
W ramach projektu, którego realizacja trwała trzy lata, odbyło się kilka Sądeckich Jarmarków Regionalnych promujących lokalne produkty oraz tradycje i kulturę, został zakupiony specjalistyczny sprzęt dla rolników, przedsiębiorcy mogli skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez fachowców. To tylko niektóre programy realizowane przez trzy lata trwania programu.

  • Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie
  • z Powiatem Nowosądeckim, Powiatem Gorlickim oraz Małopolską Organizacją Turystyczną – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk.

Dzisiaj przedstawiciele Szwajcarii oraz przedstawiciele wszystkich partnerów projektu rozmawiali z rolnikami, którzy otrzymali wsparcie finansowe i rzeczowe z projektu, a także z osobami, które uczestniczyły w szkoleniach i korzystają z smsowego systemu powiadamiania o zagrożeniach. Odbyło się też spotkanie z z grupą przedsiębiorców, którzy brali udział w specjalistycznych szkoleniach.
Cały projekt był wart około 20 mln zł i był realizowany przez trzy lata.

(olsz), Fot. Maria Olszowska