Przejdź do treści


Szkoły promujące bezpieczeństwo z certyfikatami

Szkoły promujące bezpieczeństwo z certyfikatami

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, trzy szkoły otrzymały certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego od 2005 roku. Od tego momentu do projektu przystąpiło łącznie trzydzieści sześć placówek oświatowych różnych szczebli oraz jedna uczelnia wyższa.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Jarosława Tokarczyka oraz Koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu – asp. szt. Barbary Leśniak.

W imieniu Komendanta mł. insp. Jarosława Tokarczyka gości przywitał jego Zastępca mł. insp. Jerzy Polczyk. – Certyfikaty są świadectwem tego, że kwestia bezpieczeństwa jest dla was bardzo ważna. Dziękuje za wasze działania oraz współpracę – mówił na początku spotkania mł. insp. Jerzy Polczyk.

W uroczystości uczestniczyli również Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Lesław Więcek, Józef Nieć – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, dyrektorzy, koordynatorzy projektu oraz uczniowie: ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Obecni na uroczystości przedstawiciele szkół odebrali z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu przedłużenia certyfikatów „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.” Ważność certyfikatów została przedłużona na kolejne pięć lat.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście mogli zapoznać się również z pracą funkcjonariuszy oraz zobaczyć jak wygląda ich służba na co dzień. Mieli także okazję zwiedzić komendę.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to działania oparte na współpracy Policji z placówkami oświatowymi, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych zjawisk, np. przemocy rówieśniczej. Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz wytworzenie się ciągłości działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższych włącznie.

/KMP Nowy Sącz