Przejdź do treści


Symboliczne przekazanie kluczy do nowego gmachu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Generalny wykonawca, firma Warbud S.A. przekazała w piątek (6 kwietnia) symboliczny klucz do nowego gmachu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Tak uczczono wydarzenie ważne dla Skarbu Państwa, lokalnego samorządu, firmy Warbud S.A. i wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację pionierskiego przedsięwzięcia.

18 sal rozpraw, okazały hol, 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna, nowoczesne rozwiązania technologiczne, efektywność energetyczna ‒ komfortowe miejsce pracy dla około 220 osób. Takimi warunkami może się dziś poszczycić jeden z najnowocześniejszych sądów w Polsce.

To pierwsza inwestycja Skarbu Państwa zrealizowana w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego. Gmach Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – wraz z całym zapleczem – firma Warbud S.A. wybudowała w ekspresowym wręcz tempie. Wystarczyło 20 miesięcy i budynek został oddany do użytku.

To był ważny test, który miał pokazać rządowi i samorządom sens oraz efektywność korzystania z formuły PPP. Jako partner prywatny zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy, finansowaliśmy budynek sądu i zgodnie z umową będziemy nim zarządzać przez kolejne 20 lat. Charakterystyczne dla formuły PPP jest to, że budujemy niejako dla siebie. Dlatego projektowaliśmy budynek w sposób przemyślany oraz postawiliśmy na wysoką jakość materiałów i technologii. Od samego początku postrzegamy ten projekt jako wyjątkowo prestiżowy, dlatego do realizacji oddelegowaliśmy naszych wybitnych inżynierów – Mirosław Józefczuk, Członek Zarządu Warbud S.A.

Obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak bardzo wysoko ocenił współpracę i efekt zrealizowanej w formule PPP inwestycji.

Taka forma inwestycji mobilizuje partnera prywatnego do tego, żeby zbudować szybko, dobrze i energooszczędnie. Per saldo będzie można tu mówić o oszczędnościach. Dzięki partnerstwu możemy rozpoczynać inwestycje, dysponując mniejszą ilością pieniędzy, ponieważ finansowanie rozkłada się na 20 lat – Łukasz Piebiak, Wiceminister Sprawiedliwości.

Przedsięwzięcie o łącznej wartości blisko 125 mln zł prowadzone było pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, Banku Gospodarstwa Krajowego i przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wspólne działania sektora prywatnego i publicznego z zakresu infrastruktury mają dzięki PPP większe szansę na powodzenie. Administracja może wyjść z roli „zamawiającego”, a firmy z roli „wykonawców”, tak aby jedni i drudzy stali się przede wszystkim „partnerami” i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne – Witold Słowik, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju.