Przejdź do treści


Sukces młodego programisty z Gołkowic

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu - Małopolskie Baltie 2017

Dzień 9 maja 2017 na długo zapisze się w pamięci uczniów Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach. Tego dnia w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach – Miłosz Winczowski odebrał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty tytuł laureata konkursu programistycznego “Małopolskie Baltie 2017”.
Konkurs ten ma na celu rozbudzanie zainteresowań informatyką oraz wyłanianie uczniów utalentowanych w kierunku programowania. Uczniowie rywalizują w tworzeniu programów używając języka Baltie, narzędzia do nauki programowania strukturalnego. Baltie to pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony. SGP Baltie zawiera polecenia dla animacji, multimediów, pętle, instrukcje warunkowe, zmienne, operatory logiczne, polecenia dla myszy, polecenia z klawiatury, polecenia do pracy z katalogami i plikami, funkcje matematyczne. Przyjazne środowisko sprawia, że z Baltim mogą pracować nawet zupełnie małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego narzędzie dla całkiem zaawansowanych programistów.
Sukces Miłosza to nie pierwsze osiągnięcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach w konkursach informatycznych.
Miłosz Winczowski w trakcie wręczenia nagród

oprac. T. Żurawski