Przejdź do treści


Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 r. – Warsztaty

Marszałek Województwa Małopolskiego. Witold Kozłowski.

W poniedziałek w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 roku – Dokumentu, który przez kolejne 10 lat będzie określał priorytety dla Małopolski.

W spotkaniu, którego organizatorem był Zarząd Województwa Małopolskiego uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, samorządowcy, mieszkańcy i eksperci. Celem warsztatów jest opracowanie planu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2030 roku.

Będziemy się opierać na trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy, w szczególności chcemy wyrównywać szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Po drugie będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie urzędu i rozwój. Po trzecie będziemy opierać się o zasadę partnerstwa – tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na spokojny i dynamiczny rozwój – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął już harmonogram prac nad strategią.
Naszą ambicją jest aby pierwszą edycję debat regionalnych zrealizować w miesiącach kwiecień – sierpień 2019 r., a na przełomie sierpnia i września przyjąć projekt strategii, uwzględniającej wyniki pierwszej edycji debat regionalnych. Następnie dokument zostanie przedłożony do konsultacji społecznych na terenie całego województwa, które zakończą się w marcu 2020 r. W kwietniu projekt przyjmie Zarząd Województwa, zaś w maju 2020 roku planujemy skierowanie projektu pod obrady Sejmiku Województwa. Mamy nadzieję na przyjęcie nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w czerwcu 2020 roku – o szczegółach informował marszałek Witold Kozłowski.

Podobne spotkanie planowane są także w innych rejonach Małopolski. Następne warsztaty odbędą się: 12.06. w Tarnowie, 19.06. w Czernej, 26.06. w Zatorze.

/źródło: UMWM