Przejdź do treści

Stary Sącz: Znaleziono trzy niewybuchy

patrol saperski - fot. KMP Nowy Sącz

W sobotę 22 lutego, członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny, którzy w Starym Sączu szukają historycznych pamiątek, znaleźli w ziemi dwa niewybuchy. Następnego dnia zgłosili policjantom znalezienie kolejnego, trzeciego już niewybuchu.

Na miejscu dwukrotnie pracowała grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego z sądeckiej komendy. Teren wokół znaleziska został zabezpieczony, a do momentu przyjazdu saperów zabezpieczają go starosądeccy policjanci wspierani przez strażaków. Dzisiaj na miejsce ma przybyć załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić Policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

 

/źródło: KMP Nowy Sącz