Przejdź do treści


Stary Sącz: Święto Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Święto Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu - fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w starosądeckim Sokole odbyły się obchody Święta Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wziął w nich udział starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Gości przywitał Krzysztof Szewczyk – dyrektor LO w Starym Sączu, który przypomniał krótką historie liceum i patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Pogratulował również wyboru placówki pierwszoklasistom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

Życzę wszystkim uczniom sukcesu na miarę patronki szkoły – powiedział starosta Marek Pławiak. – Zdobywajcie wiedzę, ale miejcie też czas na rozwijanie swoich pasji. Z okazji Święta Szkoły na ręce dyrektora składam serdeczne życzenia dla całej szkolnej społeczności. Wasza placówka wychowała i przygotowała do życia kilka pokoleń mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Młodzi ludzie mogli tu nie tylko zdobywać wiedzę, ale również uczyć się funkcjonowania w społeczeństwie i pracy na rzecz Ojczyzny. Dziękuję za to dyrekcji, wszystkim wychowawcom, pracownikom szkoły i rodzicom, bo sukcesy są efektem Waszych wspólnych wysiłków.

Podczas spotkania w Sokole ślubowanie złożyli przedstawiciele klas pierwszych. Nastąpiła także zmiana Samorządu Szkolnego. Na zakończenie, młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście (m.in. poseł Jan Duda, burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz Jacek Lelek) mogli podziwiać uczniów w przedstawieniu teatralnym.

Fot. Maria Olszowska
źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu