Przejdź do treści


Stary Sącz. Rusza nowy program stypendialny dla uczniów

Masz ponadprzeciętne osiągnięcia w sporcie, nauce, twórczości artystycznej? Złóż wniosek o stypendium specjalne w ramach “Programu wspierania uzdolnionej młodzieży mieszkającej w Gminie Stary Sącz”. Wnioski składamy od 15 maja do 30 czerwca w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentów do 26 roku życia w ramach”Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz” w roku szkolnym/akademickim 2019/2020.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów, którzy spełniają kryteria określone w “Regulaminie przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”. Z kryteriami można się zapoznać załącznikiem do Uchwały Nr IV/67/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia “Programu wspierania uzdolnionej młodzieży zamieszkałej w Gminie Stary Sącz”.

Treść “Regulaminu” dostępna jest na stronie: http://bip.stary.sacz.pl/files/fck/619/file/IV_67_2018.pdf

Stypendium przyznawane jest się w formie pieniężnej i wypłacane będzie w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

– Program stypendialny, który uruchomiliśmy ma stworzyć trwały system pomocy i zachęty dla młodzieży oraz popularyzować ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce, sporcie – mówi burmistrz Jacek Lelek – Mam też nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów i studentów. Ważne są prócz tego oczywiście pozytywne wzorce dla społeczności uczniowskiej i studenckiej oraz promocja Gminy Stary Sącz poprzez osiągnięte wyniki uczniów i studentów na różnych polach.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 15 maja 2019 r. i kończy 30 czerwca 2019 r. Wniosek można pobrać TUTAJ lub uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25, I p., pok. nr 28 ( w godzinach pracy urzędu ). O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami należy składać osobiście lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, adres jw. – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: “Wniosek o przyznanie stypendium”.

Sposób przeprowadzenia naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w zakresie weryfikacji złożonych wniosków przeprowadzi powołana przez Burmistrza “Komisja Nagród”. O wynikach prac Komisji wszyscy beneficjenci zostaną poinformowani indywidualnie.

/Urząd Miejski w Starym Sączu