Przejdź do treści


Starosta zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla grunów położonych w kilku gminach Powiatu Nowosądeckiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

Starosta nowosądecki zatwierdził uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w kilku gminach Powiatu Nowosądeckiego na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.

Dotyczy to:

– gminy Chełmiec w obrębach ewidencyjnych: Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Chełmiec, Niskowa (razem jako jeden plan), Chomranice, Dąbrowa, Januszowa, Klęczany, Klimkówka, Krasne Potockie, Kunów, Kurów, Librantowa, Marcinkowice, Naściszowa, Paszyn, Piątkowa, Rdziostów, Świniarsko, Trzetrzewina, Wielogłowy, Wielopole, Wola Kurowska, Wola Marcinkowska. Uproszczone plany urządzenia lasu znajdują się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz w Nadleśnictwie Stary Sącz i Urzędzie Gminy Chełmiec;

– gminy Łabowa w obrębach ewidencyjnych: Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Plany urządzenia lasu znajdują się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz w Nadleśnictwie Nawojowa i Urzędzie Gminy Łabow

– gminy Kamionka Wielka w obrębie ewidencyjnym: Mszalnica. Uproszczony plan urządzenia lasu znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz w Nadleśnictwie Nawojowa i Urzędzie Gminy Kamionka Wielka.

Zainteresowani właściciele lasu mogą otrzymać wyciągi skróconych opisów taksacyjnych i ustalonych zadań gospodarczych dla swoich działek leśnych. Są one dostępne dla poszczególnych właścicieli lasów w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, Wydz. Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa pok. 115.

/SPWNS (olsz)/