Przejdź do treści


Starosta posadził drzewo!

Uroczyście świętowano 20-lecie współpracy Powiatu Nowosądeckiego z powiatem Unna w Niemczech: odbyła się sesja rady niemieckiego powiatu i koncert, a starosta nowosądecki Marek Pławiak posadził drzewo!

Jubileuszowe obchody zorganizowali nasi niemieccy partnerzy. Do Unny udała się 10-osobowa delegacja radnych powiatowych i pracowników samorządowych na czele ze starostą Markiem Pławiakiem i członkiem Zarządu Marianem Rybą.

– Nasze spotkanie rozpoczęła uroczystość zorganizowana w dworku Opherdicke – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Była to okazja do rozmów z samorządowcami i osobami, które rozpoczynały współpracę naszych regionów.

Kontakty Unny z Sądecczyzną rozpoczęły się jeszcze przed powstaniem powiatów w Polsce. Najpierw były to spotkania z przedstawicielami tzw. „powiatu pilotażowego” czyli Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych. Oficjalne porozumienie o partnerstwie podpisano 15 kwietnia 2002 r.

– Podsumowaliśmy lata współdziałania – dodaje starosta Marek Pławiak. – Doskonale pamiętam początki współpracy, byłem wtedy radnym powiatowym pierwszej kadencji. Uczestniczyłem też w spotkaniu w Unnie. Teraz uhonorowano nas nie tylko pięknym koncertem kwartetu smyczkowego z Filharmonii Westwalskiej, ale poproszono mnie o zasadzenie drzewa przy stacji ekologicznej w Bergkamen. To tutejszy zwyczaj podkreślania ważnych wydarzeń. Świadczy o randze, jaką niemieccy partnerzy nadają naszej współpracy.

Sądecka delegacja miała też okazję odwiedzić Centrum Zarządzania Kryzysowego, dwie szkoły zawodowe, Muzeum Światła w Unnie i dawną wieżę górniczą w Bönen. Tuż przed wyjazdem do Polski zaplanowano „piłkarski” punkt programu – zwiedzanie stadionu Borussi Dortmund.

– Powiat Unna leży tuż koło Dortmundu, tam wszyscy kibicują Borussi i bardzo chcieli, byśmy mogli zobaczyć wspaniały obiekt tej drużyny – mówi starosta. – Najważniejsze jest jednak to, że nie tylko podsumowaliśmy 20-lecie współpracy, ale również zaplanowaliśmy kolejne wspólne przedsięwzięcia, które będą służyć obu regionom.

(az)