Przejdź do treści


Starosta Nowosądecki Marek Pławiak podziękował nauczycielom

Starosta podziękował nauczycielom - fot. Maria Olszowska

W starosądeckim Sokole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Powiat Nowosądecki reprezentował starosta Marek Pławiak.

Kształtowanie i wychowywanie młodych ludzi to wielka odpowiedzialność – mówił starosta Marek Pławiak. – Wszystkim nauczycielom, życzę wytrwałości i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Dziękuję za poświęcone dodatkowe godziny pracy z młodzieżą, pokazywanie im nowych możliwości i zachęcanie do zaangażowania w promowanie kultury i sztuki oraz rozwijanie swoich pasji.

Dyrektor placówki Grzegorz Skalski przyjął ślubowanie uczniów klas pierwszych i wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Zebrani wysłuchali także programu artystycznego przygotowanego przez uczniów ZSP.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
fot. Maria Olszowska