Przejdź do treści


Spotkanie w sprawie budowy połączenia drogowego DK87 z DW969

  • Opublikowano:
  • Autor:
Połączenie drogowe DK87 z DW 969

Zakończyło się spotkanie w sprawie przebiegu południowo-zachodniej obwodnicy Nowego Sącza wraz z budową mostu na rzece Dunajec.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, oprócz samego prezydenta uczestniczyli między innymi Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, Naczelnik PKP PLK Magdalena Jagła, Dyrektor Projektu PKP PLK Łukasz Bochniarz oraz dyrektorzy wydziałów Miasta Nowego Sącza a także mieszkańcy Nowego Sącza i przedsiębiorcy.

Jako pierwszy głos zabrał Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel – Ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się dużo informacji sprzecznych w przestrzeni publicznej, jestem zobowiązany zorganizować takie spotkanie informacyjne. Powiedzieć jaka jest prawda i biorę odpowiedzialność za każde słowo, które dzisiaj padnie z moich ust – powiedział prezydent.

Następnie prezydent zaprezentował dotychczasowe,  ustalenia i dokumenty związane z planowanym przebiegiem połączenia DK87 z DW 969.

– 10 września 2018 roku, kiedy nie byłem jeszcze prezydentem. Zaakceptowano trzy warianty przebiegu tej drogi. W tym wskazano Wariant C, jako wariant preferowany. Kto zaakceptował ten przebieg? Zaakceptowało go Gmina Podegrodzie, Gmina Chełmiec, Powiatowy Zarząd Dróg, Wody Polskie oraz PKP PLK i nade wszystko, w poprzedniej kadencji prezydenta miasta – Miasto Nowy Sącz. Oczywiście otrzymało to także akceptacje Zarządu Województwa. Środki na ten cel zostały zagwarantowane do roku 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego – zaznaczył prezydent.

W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Nowego Sącza.

PREZENTACJA PRZEBIEGU PLANOWANEJ TRASY