Przejdź do treści


Spotkanie opłatkowe w sądeckiej komendzie Policji

Tradycyjne dzielenie się opłatkiem, ciepłe słowa i życzenia – tak było we wtorek, 18 grudnia podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Wszystkich zebranych w sali konferencyjnej powitał insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wśród przybyłych na uroczystość gości był Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, Wicestarosta Nowosądecki – Antoni Koszyk, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego – Piotr Lachowicz i Patryk Wicher.
Nie zabrakło także duchownych – ks. dr. Kazimierza Fąfary, Zastępcy Diecezjalnego Duszpasterza Policji oraz ks. dr. Jerzego Jurkiewicza, Prepozyta Kapituły Kolegiackiej Nowym Sączu, przedstawicieli służb mundurowych, Prokuratorów Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu, policjantów i pracowników cywilnych komendy, przewodniczących związków zawodowych oraz emerytowanych komendantów i funkcjonariuszy sądeckiej Policji.
Komendant, insp. Jarosław Tokarczyk w imieniu swoim i swoich Zastępców – mł. insp. Jerzego Polczyka i nadkom. Tomasza Florka, życzył wszystkim zebranym i ich rodzinom zdrowych, spokojnych oraz bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.
Serdeczne życzenia przekazał również Prezydent Miasta Nowego Sącza, Wicestarosta Nowosądecki, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Piotr Lachowicz oraz przybyli na uroczystość duchowni.
Jak co roku, przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Nowym Sączu przekazali Komendantowi Miejskiemu Policji betlejemskie światełko pokoju, a po poświęceniu opłatków przez ks. dr. Jerzego Jurkiewicza, wszyscy obecni na spotkaniu łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie najlepsze życzenia.

/foto. KMP Nowy Sącz