Przejdź do treści

Spotkanie konsultacyjne i debata w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

Ratusz Nowy Sącz

W najbliższy czwartek o godz. 13:30 w sądeckim Ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. O godz. 16:30 odbędzie się otwarta debata publiczna połączona z omówieniem projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w tej sprawie – Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłaszać swoje opinie i uwagi.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 można wypełnić ankietę lub formularz do składania uwag. Ankieta oraz formularz w wersji elektronicznej dostępne są poniżej:

Uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały można składać do 1 czerwca burzącego roku. Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji społecznych dostępny jest, pod adresem: http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez zakładkę: „Aktualności”).

źródło: UM Nowy Sącz