Przejdź do treści


Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Nowego Sącza do Programu Rewitalizacji Miasta 2016-2022

Już jutro (20 lipca) w Zespole Szkół Samochodowych, przy ul. Rejtana 18 w Nowym Sączu oraz w Zespole Szkół nr 4, przy ul. Św. Ducha 6 odbędą się kolejne spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Nowego Sącza dotyczące Programu Rewitalizacji Miasta 2016-2022.

Zgodnie uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 czerwca br. nr XXV/271/2016 jako obszar rewitalizacji wyznaczono osiedla: Centrum, Kilińskiego, Stare Miasto, Przydworcowe. Obszar ten określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji w mieście. Dokument Diagnozy dostępny jest pod linkiem: http://rewitalizacja-nowysacz.pl/files/diagnoza2.pdf.

Celem spotkań jest poznanie opinii, doświadczeń oraz rekomendacji mieszkańców miasta w zakresie podejmowanych w przyszłości działań rewitalizacyjnych.

Spotkania w dniu 20 lipca odbędą się:
o godz. 16.30 w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18;
o godz. 19.00 w Zespole Szkół nr 4, ul. Św. Ducha 6.

Spotkania odbywają się w ramach opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Dokument ten będzie podstawą do ubiegania się m.in. o środki finansowe z funduszy zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w Programie.

źródło: Urząd Miasta Nowego Sącza