Przejdź do treści


Skorzystaj z porady prawnej za darmo!

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest mieszkańcom Powiatu Nowosądeckiego według nowych zasad. Z pomocy może skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych – bezpłatna pomoc prawna udzielana jest osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Wprowadzona została również nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 600 401 420, który uruchomiony został od stycznia 2019 roku. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00.

Gdzie i kiedy można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Nowosądeckiego udzielane są w obiektach:

 1.  Budynek byłego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.
 2.  Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Krynicy Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3
  Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.
 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00.
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. S. Reymonta w Tęgoborzy, Tęgoborze 193
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 17.00.
 6. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój nr 113
  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.

Dla kogo?
Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Jak się przygotować?
Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?

 1. Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 600 401 420 (telefon czynny jest w godzinach
  8:00 – 13.00);
 2. Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji;
 3. Wypełnij oświadczenie;
 4. Uzyskaj poradę;
 5. Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

Umawianie wizyt pod nr: 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00

Osoba zainteresowana skorzystaniem z nieodpłatnych porad dokonuje wcześniejszego ZAPISU na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu: 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13.00.

 1. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową (potwierdzoną orzeczeniem lekarskim) nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. W takim przypadku należy skontaktować się z koordynatorem nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej pod numerem telefonu: 600 401 420.
 2. Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.z 2017 poz 1824), nieodpłatna pomoc prawna lub obywatelska zostanie udzielona w sposób umożliwiający porozumiewanie się osoby chcącej skorzystać z porady w ustalonym uprzednio miejscu i terminie. W tym celu należy zgłosić chęć skorzystania z porady wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: pp@nowosadecki.pl.
  Lista wszystkich punktów nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego do pobrania tutaj: http://nowosadecki.pl/pl/punkty-pomocy-prawnej-i-obywatelskiej

(olsz)