Składki na ZUS znowu w górę – Rolnicy płącą o wiele mniej

Opublikowano 1 lutego 2017 przez
Składki na ZUS znowu w górę – Rolnicy płącą o wiele mniej

Od stycznia wzrosły koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą rosnących składek na ZUS.
Łącznie miesięczne składki ZUS za jednoosobową działalność gospodarczą w 2017 roku wyniosą: 1172,56 zł. Na sumę tą składają się:

 • Ubezpieczenie Zdrowotne 297,28 zł
 • Ubezpieczenie Emerytalne 499,28 zł
 • Ubezpieczenie Rentowe 204,62 zł
 • Ubezpieczenie Chorobowe 62,67 zł
 • Ubezpieczenie Wypadkowe 46,04 zł
 • Fundusz Pracy 62,67 zł

Warto zwrócić uwagę że tylko 499,28 zł z wpłacanych co miesiąc 1172,56 zł przeznaczane jest na ubezpieczenie emerytalne i będzie miało wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury.
W kontekście rosnących składek płaconych co miesiąc przez mikro przedsiębiorców rażącą niesprawiedliwością jest wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników płaconych raz na kwartał.
Łączna Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników  wyniesie 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu 2016 r. emerytury podstawowej (882,56 zł), tj. 88 zł.

 • Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2017 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
  12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
 • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 212,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
 • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 318,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
 • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 424,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
  Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2017 r., upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.

[poll id=”3″]

źródło danych:
zus.pox.pl
www.krus.gov.pl