Przejdź do treści


Setne urodziny Policji

Setne urodziny Policji - Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia Policji oraz 20-lecia Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Ponad stu funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Wielu otrzymało również honorowe wyróżnienia.

Jubileusz był okazją do przyznania przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego odznak honorowych, którymi są Złote i Srebrne Jabłek Sądeckich.
Starosta Marek Kwiatkowski wyróżnił Złotym Jabłkiem Sądeckim: nadkom. Tomasza Florka – I zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, podinsp. Mirosława Mazura – naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, asp. szt. Henryka Feńczaka – dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Macieja Kocembę – Wydział Administracyjno-Gospodarczy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymały: podkom. Justyna Basiaga – specjalista Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Kinga Zięba – starszy specjalista Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i Anna Zaczyk – recepcjonista Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

– Dziękuję za pełne poświęcenia działania zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Sądecczyzny, odpoczywającym w regionie turystom oraz wkład w zapobieganie i zwalczanie przestępczości – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: posłowie, radni wojewódzcy: Marta Mordarska, Piotr Lachowicz i Patryk Wicher, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, przewodniczący RPN Roman Potoniec, wiceprzewodnicząca RPN Marta Adamczyk, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, przewodnicząca RM Iwona Mularczyk, sekretarz UMWM Wojciech Piech, burmistrzowie i wójtowie z Sądecczyzny, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu – insp. Jarosław Tokarczyk wraz z zastępcami, policjanci i mieszkańcy Ziemi Sądeckiej.

(olsz)
Fot. Maria Olszowska