Przejdź do treści


Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w piątek

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy piątek, 22 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 13.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji remontów i inwestycji w placówkach pomocy społecznej.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku podmiotów leczniczych:
  1) SPZOZ – Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
  2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
 9. Informacja na temat działań podejmowanych na rzecz promocji powiatu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 15. Oświadczenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

/źródło: Starostwo powiatowe w Nowym Sączu (olsz)