Przejdź do treści


Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego w czwartek

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - fot. Maciej Berowski

W najbliższy czwartek (16 lutego) w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbędzie się XXI zwyczajna sesja rady Powiatu Nowosądeckiego. Początek o godz. 13:00.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie starosty z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatu Nowosądeckiego z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2016 rok.
 8. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Nowosądeckiego – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
 9. Zapoznanie się z aktualną sytuacją w funkcjonowaniu:
  1) SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju,
  2) SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie podjęcia wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji przez Powiat Nowosądecki.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wystąpienia Powiatu Nowosądeckiego ze związku Euroregion „Tatry”.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Krynica Wieś miasto Krynica-Zdrój, w trybie przetargu.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego w prowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany siedziby filii Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
 18. Oświadczenia, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

źródło: Starostwo powiatowe w Nowym Sączu