Przejdź do treści


Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 20-lecie istnienia

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 20-lecie istnienia

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) obchodzi swoje 20-lecie. Uroczystości z tej okazji uświetniły wizyty Marzeny Okły-Drewnowicz, minister do spraw Polityki Senioralnej oraz Elżbiety Achinger i wojewody małopolskiego.

Podczas konferencji prasowej, prezydent Nowego Sącza, Ludomir Handzel, wyraził swoje uznanie dla instytucji. – To wspaniała instytucja, która pięknie ubogaca politykę społeczną Nowego Sącza i całego regionu oraz promieniuje na całą Polskę. To silny filar polityki senioralnej w naszym mieście, która jest dla nas bardzo ważna – zaznaczył. W szczególności podkreślił zasługi prezes Wiesławy Borczyk, która od lat kieruje SUTW, oraz podziękował Marzenie Okle-Drewnowicz i Elżbiecie Achinger za obecność na gali jubileuszowej.

Wiesława Borczyk, prezes SUTW, podkreśliła znaczenie tej rocznicy nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla całego kraju. – To wielka uroczystość dla nas, jako dla społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale także przedstawicieli środowiska seniorów na Sądecczyźnie, w Małopolsce i w całym kraju, ponieważ Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainicjował utworzenie Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, co czego skutkiem było później wiele inicjatyw regionalnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych – wspomniała.

Minister Marzena Okła-Drewnowicz również wyraziła swoje uznanie dla pracy SUTW, podkreślając, że przyjechała do Nowego Sącza, aby uczyć się od najlepszych. – Pani prezes Wiesława Borczyk ze swoim zespołem to naprawdę wiele dobrych pomysłów, wiele dobrych działań, z których my jako rząd chcemy brać przykład i z których to doświadczeń chcemy korzystać – mówiła.

Wojewoda Elżbieta Achinger zwróciła uwagę na rolę Małopolski jako regionu, który często inicjuje działania na rzecz środowiska senioralnego. – Mamy ambicję być najlepszym regionem pod tym względem w kraju – podsumowała.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, powstały w 2004 roku, ma charakter otwarty. Jego słuchaczami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, zamieszkujący Nowy Sącz i powiat nowosądecki. SUTW od lat organizuje Forum III Wieku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Krynicy, co przyczynia się do szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym. Instytucja ta współpracuje również z polonijnymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Austrii, Białorusi, Litwie i Ukrainie, co podkreśla jej międzynarodowy zasięg i znaczenie.

Obchody 20-lecia SUTW stanowią nie tylko podsumowanie dwóch dekad działalności, ale również inspirację do dalszego rozwoju i podejmowania nowych inicjatyw na rzecz seniorów w regionie i poza nim. Wydarzenie to pokazało, jak ważną rolę pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku w życiu społecznym i kulturalnym, oferując seniorom możliwość dalszej edukacji, aktywnego spędzania czasu oraz integracji społecznej.