Przejdź do treści


Sądecki MPEC uzyskał dodatkowe dofinansowanie na rozwój

fot. MPEC Nowy Sącz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu uzyskało dodatkowe dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych na realizację dwóch zadań – “Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” i “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

W poniedziałek w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), reprezentowanym przez zastępcę prezesa zarządu Artura Michalskiego oraz dyrektor Departamentu Energii Urszulę Zając, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, reprezentowanym przez prezesa zarządu Pawła Kupczaka oraz wiceprezesa zarządu Andrzeja Brzezińskiego. Przy podpisaniu dokumentów obecni byli: posłanka na Sejm RP Anna Paluch, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Miłosz Treit.

– To wydarzenie jest efektem intensywnych starań nowego zarządu spółki w zakresie pozyskania dodatkowych środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wymienionych projektów inwestycyjnych – mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. – Działania podjęte w ostatnim czasie przez zarząd spółki MPEC, przy aktywnym wsparciu poseł na Sejm RP Anny Paluch zaowocowały tym bezprecedensowym wydarzeniem. Dodatkowym powodem do radości jest fakt, że zaledwie kilka instytucji w Polsce dostało takie wsparcie. Cieszę się, że Nowy Sącz jest dostrzegany i wspierany przez instytucje państwowe – podkreślił prezydent.

Pierwotnie całkowity kwota dofinansowania projektu pn. “Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” wynosiła 4 113 391,00 zł. Dzięki podpisanym aneksom, kwota dofinansowania wzrosła do 4 718 700,00 zł . Podobnie z projektem “Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”, gdzie wartość dofinansowania wzrosła o 2 373 700,00 zł.

Źródło i fot.: MPEC.