Przejdź do treści


Sądecki "Elektryk" trzecim technikum w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu - fot. www.zsem.edu.pl

Tak jak przed rokiem Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, potocznie nazywany “Elektrykiem”, zajął w rankingu miesięcznika Perspektywy trzecie miejsce w kategorii techników. W latach 2014 i 2015 “Elektryk” zajmował w tym rankingu pierwsze miejsce.Przy obliczaniu rankingu brane były pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a w przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych. Najlepszym technikum w tegorocznym rankingu okazał się Zespół Szkół Elektronicznych z Bydgoszczy.
Uzyskanie tak wysokiego miejsca jest dowodem na to, że szkoła nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom, poziom, który jest oceniany i doceniany – powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, komentując wyniki rankingu – Wyróżnienie świadczy o naprawdę dobrej, stabilnej sytuacji szkoły, o świetnym nauczaniu i dobrym kierowaniu. Mogę tylko złożyć serdeczne gratulacje zarówno dyrektorowi i całemu gronu pedagogicznemu, jak i uczniom, bo to dzięki ich osiągnięciom, ich nauce jest taki efekt – dodaje.
Wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych Krystyna Rembiasz mówi – kadra dydaktyczna szkoły z dyrektorem Walentym Szarkiem na czele (w chwili publikacji tego materiału odbiera nagrodę w Warszawie) nie ma jakichś specjalnych recept na sukces. To umiejętność połączenia pracy, wychowawczej i dydaktycznej. Zwracamy szczególną uwagę na frekwencję, nie wyobrażam sobie, żeby frekwencja w klasie była poniżej 90 procent. A na lekcji po prostu trzeba się uczyć, uczniowie są z tego rozliczani, podobnie jak my z pracy – mówi wicedyrektor Rembiasz.
Sądecki “Elektryk” kształci obecnie techników informatyków i teleinformatyków, elektroników i mechatroników i, techników elektryków, techników automatyków i techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

źródło: www.nowysacz.pl