Przejdź do treści

Sądecczyzna przygotowana na ŚDM

Wczoraj (7 lipca) w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się ostatnie spotkanie służb, inspekcji, pracowników urzędów miast i gmin Sądecczyzny oraz koordynatorów ze strony Kościoła, w trakcie którego zdano raporty ze stanu przygotowania do ŚDM i spotkaniu na starosądeckich błoniach. Prognozy mówią że ponad 11 tysięcy pielgrzymów weźmie udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty na starosądeckich błoniach, który odbędzie się 23 lipca 2016 r.

Spotkanie prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu