Przejdź do treści

Sądecczyzna. Na nic apele do rozsądku, trawy ciągle płoną

Pożar suchej trawy – fot. KMPSP Nowy Sącz

Od początku roku do 15 marca w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim powstało aż 106 pożarów suchych traw. Dlatego przypominamy, wypalanie traw jest zabronione, niebezpieczne i szkodliwe

Wypalanie traw jest wyjątkowo niebezpieczne, gdyż wiatr może sprawić, że pożar rozprzestrzeni się w całkowicie nieprzewidywalny sposób a prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h. Ponadto płomienie zabijają między innymi dżdżownice, pożyteczne owady i zwierzęta co niesie ze sobą negatywne skutki dla ekosystemów.

Co grozi za wypalanie traw:

  •  Zgodnie z Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić do 5000 zł.
  • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.