Przejdź do treści

Sądeccy samorządowcy piszą do Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie budowy obwodnicy Nowego Sącza wzdłuż rzeki Dunajec

fot. UM NS

Wczoraj (3 lipca) Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, wystosowali pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego w sprawie ponownego wpisania do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego, obwodnicy Nowego Sącza wzdłuż rzeki Dunajec.

11 maja 2016 sądeccy samorządowcy podpisali List intencyjny w sprawie budowy „obwodnicy wzdłuż Dunajca”. Podpisany dokument był potwierdzeniem porozumienia międzygminnego z 2015 roku ws. wspólnego rozwiązania komunikacyjnego dla Sądecczyzny. Sygnatariuszami porozumienia byli: ówczesny prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta nowosądecki Marek Pławiak, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wójt gminy Chełmiec – Bernard Stawiarski, wójt gminy Łącko – Jan Dziedzina, wójt gminy Łososina Dolna – Stanisław Golonka, wójt gminy Podegrodzie – Małgorzata Gromala oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Niestety z niezrozumiałych powodów, obwodnica wzdłuż rzeki Dunajec uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLVII/732/18 z dnia 26 marca 2018 roku, została wykreślona z planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Obwodnica Nowego Sącza w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich ma znaczenie strategiczne dla Województwa Małopolskiego i stanowi dopełnienie układu komunikacyjnego wokół miasta Nowego Sącza.

/źródło: UM NS