Przejdź do treści


Sądeccy policjanci podsumowali ubiegły rok

Akcja piesi - foto. KMP Nowy Sącz

Rok 2018 był dla sądeckich policjantów bardzo pracowity. Mimo, że interwencji było mniej, poważniejszych zdarzeń i wypadków było więcej. Funkcjonariusze, wspólnie z przedstawicielami wielu innych służb, podejmowali także wiele dodatkowych przedsięwzięć, których celem była poprawa bezpieczeństwa, szczególnie na drogach.

Mniej interwencji

W roku 2018 sądeccy policjanci podjęli blisko 42 tysiące interwencji, o 5 856 mniej niż w roku 2017.

Więcej przestępstw niż w roku 2017 i 2016, ale mniej niż w latach ubiegłych. Niezmiennie wysoka wykrywalność sprawców

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, czyli na terenie miasta i powiatu w 2018 roku wszczęto ogółem 3 913 postępowań przygotowawczych, tj. o 270 więcej niż w roku 2017 (3 643) i o 310 więcej niż w roku 2016 (3 612).
Odnotowano jednak spadek wszczętych postępowań w odniesieniu do lat ubiegłych (3 997 w roku 2015, 4 427 w roku 2014 czy 5 141 w roku 2013).
Niezmiennie na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wykrywalność – w 2018 roku wyniosła 86,4 %, co oznacza, że w ponad 86. procentach przestępstw sprawca zostaje wykryty i ponosi konsekwencje swoich czynów.
Szczególnie ważna jest wysoka wykrywalność w odniesieniu do przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, jak np. kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, uszkodzenia ciała czy podpalenia.
Wykrywalność jest istotnym wskaźnikiem, który poprzez wymierny efekt jakim jest ujęcie sprawcy, przekłada się na poprawę bezpieczeństwa.

Więcej wypadków, ofiar śmiertelnych i kolizji, a mniej osób rannych

W ubiegłym roku odnotowano więcej wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych niż w roku 2017 (468 wypadków w których zginęło 28 osób w roku 2018 oraz 446 wypadków w których zginęło 16 osób w roku 2017). Na Sądecczyźnie doszło też do 2 530 kolizji (więcej o 39 niż w roku 2017).
Zmniejszyła się natomiast liczba rannych (577), których było mniej o 21 niż w roku 2017 i o 86 niż w roku 2016.
Policjanci konsekwentnie wykluczali też z ruchu użytkowników stwarzających niebezpieczeństwo na drodze, a szczególnie nietrzeźwych kierowców. Dlatego tylko w roku 2018 przeprowadzili 187 337 pomiarów w zakresie kontroli stanu trzeźwości, czego efektem było ujawnienie 532 nietrzeźwych kierujących, co zapewne w znaczący sposób zredukowało liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego podejmowali wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, m.in. przeprowadzali lustracje miejsc zagrożonych pod kątem stanu infrastruktury, zwiększali liczbę służb w miejscach zagrożonych oraz prowadzili lub brali udział w szeregu akcji profilaktycznych, np. Zatrzymaj się i Żyj, Odblaskowa Szkoła, Bezpieczne Wakacje i Ferie, Turniej BRD i Motoryzacyjny, Bezpieczna Droga do Szkoły, Odblaskowa Szkoła, Bezpiecznie – Chce się żyć, Bezpieczeństwo w górach i na drogach, Odblaski z RDN Małopolska, Edward, Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny, I Ty bądź bezpieczny – załóż odblaski, Kręci mnie bezpieczeństwo, Maxxxymalnie widoczni. Ponadto przed wyjazdem dzieci i młodzieży na wakacje i zimowiska kontrolowali stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców.
Funkcjonariusze tego wydziału zaopiniowali również 277 projektów zmian organizacji ruchu na ulicach miasta Nowego Sącza, drogach powiatowych oraz gminnych.

Liczne zabezpieczenia imprez masowych

Policjanci dbali również o bezpieczeństwo uczestników wielu imprez, które w ubiegłym roku odbywały się na Sądecczyźnie.
Łącznie w roku 2018 zabezpieczali i czuwali nad zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas 171 wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz zgromadzeń, które w zdecydowanej większości były imprezami masowymi. Co niezwykle istotne, od roku 2013 do 2018 nie odnotowano żadnego zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego.

Prelekcje i spotkania profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych

Dzielnicowi i funkcjonariusze prewencji sądeckiej komendy i podległych jej komisariatów przeprowadzili w 2018 roku łącznie 2 854 spotkania z przedstawicielami rożnych grup wiekowych (w roku 2017 – 2 899), których celem było nie tylko wskazanie istniejących zagrożeń, ale przede wszystkim sposobów ich zapobiegania.
Organizowali także Dni Otwarte dla dzieci i brali udział w licznych festynach i imprezach plenerowych, w trakcie których edukowali najmłodszych jak dbać o bezpieczeństwo w domu, w szkole i na drodze oraz prezentowali sprzęt jakim na co dzień posługują się w służbie. Wszystkie spotkania były okazją do przekazania elementów odblaskowych lub drobnych upominków przypominjących o zasadach bezpieczeństwa.
Policjanci organizowali także konferencje z wykładami prelegentów z innych krajów oraz debaty społeczne z udziałem mieszkańców, które odnosiły się do bieżących zagrożeń, w tym szczególnie naniesionych przez mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Współpraca służb – w służbie bezpieczeństwu

Policjanci prowadzili też kontrole akwenów wodnych z przedstawicielami WOPR-u, pilnowali bezpieczeństwa na stokach narciarskich z ratownikami GOPR-u, patrolowali miasto na rowerach i pełnili wspólne patrole ze Strażą Miejską, Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Leśną.

/źródło: KMP Nowy Sącz