Przejdź do treści


Sądeccy maturzyści zdecydowanie powyżej średniej krajowej

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu - fot. www.zsem.edu.pl

Znamy już wyniki egzaminów maturalnych 2017. Zdawalność w nowosądeckich szkołach zdecydowanie przekracza średnią zarówno dla Polski, jak i województwa małopolskiego.

Do egzaminu maturalnego w sądeckich szkołach przystąpiło 2015. uczniów. Pozytywny wynik egzaminu dojrzałości w liceach ogólnokształcących uzyskało 93,52% z nich, natomiast w technikach 81,93%. Wyniki nowosądeckich maturzystów znacząco przekraczają wyniki w skali województwa i kraju. W przypadku Małopolski pozytywny wynik egzaminu maturalnego wśród uczniów liceów ogólnokształcących uzyskało 88,00%, natomiast w skali całego kraju 84,40%. Wśród uczniów techników zdało egzamin 75,00% w skali Małopolski i 67,90% kraju.

230 tegorocznych maturzystów nie uzyskało wymaganej liczby punktów, aby zdać egzamin maturalny. W podziale na licea i technika nie zdało egzaminu maturalnego: 6,48% w liceach ogólnokształcących (75 osób) i 18,06% w technikach (155 uczniów).

Warto zauważyć, że wszyscy tegoroczni maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych zdali egzamin dojrzałości w pierwszym terminie.

źródło: www.nowysacz.pl