Przejdź do treści


Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ma już 100 lat!

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ma już 100 lat - Fot. Maria Olszowska

Dzisiaj w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Powiat Nowosądecki reprezentował starosta Marek Kwiatkowski.
Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień jubileuszowych. Zebrani wysłuchali też wykładu przygotowanego przez dra Roberta Tabaszewskiego, a uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

– Na ręce pana prezesa Zbigniewa Krupy składam wszystkim pracownikom Sądu Okręgowego w Nowym Sączu serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia działalności – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Wasza instytucja służy Polsce niemal do pierwszych chwil odzyskania niepodległości. Jesteście ważną częścią systemu sprawiedliwości. Waszą misją jest nie tylko rozstrzyganie spraw, ale również budowanie zaufania obywateli do państwa. Trudno bowiem wyobrazić sobie rozwinięte społeczeństwo obywatelskie bez prawidłowo funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie oraz wyrazy uznania za Waszą wytężoną pracę, profesjonalizm i etykę, którymi kierujecie się w służbie publicznej. Z okazji jubileuszu życzę Państwu satysfakcji z pełnionej misji i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in.: Łukasz Piebiak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, poseł Piotr Naimski, szefowie i prezesi sądów z całej Polski, pracownicy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

/(olsz) Fot. Maria Olszowska