Przejdź do treści


Ryszard Nowak: Mieszkańcy Nowego Sącza nie zapłacą więcej za wodę

Na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiła się informacja że Mieszkańcy Nowego Sącza nie zapłacą więcej za wodę.

Treść oświadczenia:

Szanowni Państwo,
Drodzy Sądeczanie,

Informuję, że podjęta w dniu dzisiejszym przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Nowego Sącza, nie spowoduje wyższych opłat dla mieszkańców naszego miasta. Wraz z decyzją o zatwierdzeniu nowych taryf radni – na mój wniosek – podjęli Uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za wodę i ścieki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Dopłaty pokryte zostaną z podatków, które powinny zapłacić Sądeckie Wodociągi.

Z poważaniem,
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Należy przypomnieć, że Prezydent Ryszard Nowak, rozpoczynając swoją trzecią kadencję zapewnił, że opłaty za wodę i ścieki nie zostaną podniesione dla mieszkańców Nowego Sącza.

źródło: www.nowysacz.pl