Przejdź do treści


Ruszyła policyjna akcja ZIMA. Pamiętaj! Jeden telefon może uratować czyjeś życie

Dzielnicowy sprawdza miejsce grupowania się osób bezdomnych - Fot. KMP Nowy Sącz

Niskie temperatury powodują, że każdego roku odnotowuje się przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. O tej porze roku osoby bezdomne, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką. W wielu przypadkach, dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców Sądecczyzny, policjanci udzielali pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem, ratując im życie.

Okres jesienny oraz zimowy niesie za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest narażenie na zagrażające życiu wychłodzenie organizmu. Na zamarznięcia narażeni są szczególnie bezdomni oraz osoby pod wpływem alkoholu. Dlatego też, w związku z nadchodzącym okresem zimowym policjanci rozpoczęli tzw. akcję ZIMA, czyli działania prewencyjne, mające na celu ochronę takiej grupy przed zgubnymi skutkami niskich temperatur.

W ramach tej akcji policjanci kontrolują miejsca gromadzenia się osób bezdomnych, zwłaszcza w porze wieczornej i nocnej. Sprawdzają między innymi dworce, przystanki komunikacyjne, ogródki działkowe, pustostany i klatki schodowe. W przypadku napotkania osób bezdomnych doprowadzają je do noclegowni, schronisk czy innych miejsc, w których mogą otrzymać fachową pomoc. Przekazują też informacje o noclegowniach, środkach higieny oraz posiłkach, które mogą otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej lub innych placówkach.

Funkcjonariusze na bieżąco współpracują też z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Policjanci zwracają też szczególną uwagę na osoby nietrzeźwe, które przebywają na wolnym powietrzu, a które należą do grupy największego ryzyka, jeśli chodzi o przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Gdy spotkają takie osoby, doprowadzają je do miejsca zamieszkania lub do wytrzeźwienia.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby:  policję, straż miejską czy też pogotowie ratunkowe.

Nie bądźmy obojętni i reagujmy na osoby bezdomne, przebywające w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także na osoby leżące na ziemi, ławkach lub przystankach. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.

W związku z nadchodzącym okresem zimowym apelujemy do wszystkich o przekazywanie telefonicznej informacji pod numer alarmowy  o osobach bezdomnych, które w czasie niskich temperatur będą przebywać w miejscach, w których ich życie i zdrowie może być narażone na zamarznięcie.

Apelujemy również, by zwrócić uwagę na znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie osoby samotne i bezradne oraz nietrzeźwe, które przebywają w opuszczonych czy nieogrzewanych pomieszczeniach. Prosimy o informowanie o takich osobach Policję lub Ośrodki Pomocy Społecznej, gdyż niejednokrotnie tylko wczesna reakcja może zapobiec śmierci takich osób.

Pamiętajmy! Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy telefon pod  numer alarmowy 112  lub 986. Jeden telefon może uratować czyjeś życie!

Możliwość zgłoszenia Policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia istnieje również za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  – link.   Wystarczy na „mapie” zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.

W każdym województwie przygotowane są miejsca, w których osoby potrzebujące pomocy mogą się ogrzać i przenocować w mroźne dni oraz zjeść ciepły posiłek.

Na stronach internetowych wszystkich urzędów wojewódzkich umieszczono wykazy placówek świadczących pomoc, a w niektórych przypadkach zostały uruchomione specjalne infolinie, gdzie można uzyskać różnego rodzaju potrzebne informacje.

Pomoc dla osób bezdomnych: 987 – całodobowy telefon informacyjny

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych

/źródło: Sądecka Policja