Przejdź do treści


Rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Odblaski, Policja

3 września rusza policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Do 15 września policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w rejonach szkół.
Jak co roku na przejściach dla pieszych w okolicach pojawią się policjanci, którzy będą udzielać pomocy w przekraczaniu jezdni oraz uczyć prawidłowego zachowania się na drodze. Policjanci będą także reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców w szczególności takie jak nadmierna prędkość, kierowanie po użyciu alkoholu, wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych i w okolicach placówek szkół, przewożenie dzieci pojazdami niesprawnymi technicznie oraz w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu, a także na inne wykroczenia stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą także kontrolowali także autobusy szkolne.
Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego na przykład podczas wspólnego spaceru powinni oni pokazać dzieciom niekoniecznie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę o szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania w drodze do szkoły i zwracając uwagę na zagrożenia związane z ruchem drogowym. Warto pamiętać, że przejście przez jezdnie to dla młodszych dzieci prawdziwe wyzwanie.
Przypominamy podstawowe zasady, które należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 •  Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 •  Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 •  Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 •  Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 •  Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu.
 •  Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 •  Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
 •  Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.
 •  Należy pamiętać, że nie wolno :
  – wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
  – wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
  – przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
  – przebiegać przez jezdnię.
  Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach.
 • Dziecko mające mniej niż 150cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.
 • Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.
  Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w akcji „Odblaskowa Szkoła”
  We wrześniu rozpoczyna się realizacja IX edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” skierowanego do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie woj. małopolskiego. Celem tej akcji jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe, a także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Statystyki w Małopolsce
W ubiegłym roku w Małopolsce odnotowano 371 ofiar wśród dzieci do lat 14, w tym 7 śmiertelnych, a 364 zostało rannych. Najbardziej zagrożoną kategorią uczestników ruchu drogowego wśród tej grupy wiekowej okazali się pasażerowie samochodów osobowych – w wypadkach zostało poszkodowanych 205 osób oraz piesi – w wypadkach zostało poszkodowanych 121 osób.
Na początku roku szkolnego 2017/2018 (w okresie od 4-8.09.2017r.) na małopolskich drogach doszło do 61 wypadków drogowych, w których 2 osoby zginęły, a 72 zostały ranne. W grupie wiekowej dzieci do lat 14 doszło do 5 wypadkach drogowych, w których 6 dzieci doznało obrażeń ciała. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

/Źródło: KWP Kraków