Przejdź do treści


Remont linii kolejowej na terenie Nowego Sącza będzie realizowany etapami

Nowy wiadukt - fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jest odpowiedź PKP PLK na pismo prezydenta Ludomira Handzla w sprawie trwającego remontu linii kolejowej na terenie Nowego Sącza. W piśmie skierowanym do prezesa zarządu PKP PLK Ireneusza Merchela prezydent Ludomir Handzel zaapelował o etapowanie inwestycji, ponieważ jednoczesny remont wszystkich przejazdów i wiaduktów linii kolejowej nr 104 na terenie Nowego Sącza doprowadziłby do paraliżu komunikacyjnego w mieście.

W odpowiedzi na apel prezydenta Nowego Sącza  PKP PLK zadeklarowało:

  • naprzemienne zamykanie ulic Kościuszki i Mickiewicza,
  • wykonanie tymczasowego alternatywnego ciągu komunikacyjnego na ulicach Kunegundy/Węgierskiej w trakcie przebudowy wiaduktu kolejowego,
  • wyprzedzające wykonanie przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Starowiejskiej na przełomie 2023 r. i 2024 r. pozwalające na otwarcie tej drogi przed zamknięciem ulicy Krakowskiej,
  • skrócenie zamknięcia ulicy Krakowskiej z zakładanych 24 miesięcy do 21 miesięcy,
  • utrzymanie przejezdności ulicy Jagodowej z krótkotrwałym wprowadzeniem ruchu wahadłowego w związku z zamknięciem ulicy Krakowskiej.